Методична робота

 

Організовує методичну роботу в Державному навчальному закладі «Погірцівське вище професійне училище» методист Хім’як Ірина Миколаївна.

Освіта вища: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка.

Методична робота в училищі здійснюється згідно з законами України „Про освіту”, „Про професійно – технічну освіту”, „Про загальну середню освіту” у відповідності з Положенням про методичну роботу у професійно – технічному навчальному закладі.

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі ПТНЗ досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної, так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності педпрацівників є методична робота.

Методичний кабінет училища забезпечений комп’ютерною та офісною технікою, має сучасний інтер’єр.

Для оптимального функціонування методичної роботи як системи були забезпечені цілий ряд умов:

1. В методичному кабінеті училища зібрані нормативні документи, згідно з якими здійснюється методична робота: Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про методичну роботу в ПТНЗ», «Типове положення про атестацію педагогічних працівників», «Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006р. за № 419» тощо.

2. Частина інформації зібрана в електронному вигляді:

· нормативно – правові акти Міністерства освіти і науки України тощо;

· Державні стандарти ПТО;

· накази та рекомендації Міністерства освіти і науки України, НМЦ ПТО, власні розроблені нормативні документи;

· перспективний план розвитку училища на навчальний рік, річні плани методичних комісій;

· плани та програми з навчальних дисциплін.

3. У методичному кабінеті накопичується література по проблемах педагогіки, психології, методикам навчання і виховання.

4. Напрацьований педагогами матеріал я збираю в методичний кабінет для використання іншими педагогами. Триває робота по створенню переліку методичних розробок, посібників, дидактичного матеріалу, презентацій педагогів .

Аналізує стан навчально-методичної роботи, розробляє пропозиції по підвищенню ефективності, здійснює консультативну і практичну допомогу педагогічним працівникам під час атестації. Вся методична робота спрямована на реалізацію проблеми, над якою працює весь педагогічний колектив: «Розвиток ділової активності з використанням нових педагогічних технологій при підготовці кваліфікованого робітника».

Стрімкий розвиток технологій вимагає від викладачів та майстрів виробничого навчання в системі ПТНЗ досконаліших форм і методів проведення уроків як теоретичної так і практичної підготовки. Вимоги до педагога підвищуються, а найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності є методична робота.

Методичний кабінет має сучасний інтер′єр і забезпеченний комп′ютерною та офісною технікою.

Напрацьований педагогами матеріал зібрано у методичному кабінеті для використання іншими педагогами. Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів.

Щорічно проводяться педагогічний конкурс: «Мій найкращий урок», де викладачі проводять найкращі відкриті уроки з використанням новітніх технологій. Проводяться виставки кращих методичних розробок,предметні тижні. Це справжнє свято педагогічних та методичних ідей, оскільки під час проведення цих тижнів проходить велика кількість різних заходів: відкриті уроки, позакласні заходи, конкурси тощо.

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показала, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі передовий досвід і досягнення науки, як результат – їх особисті досягнення та високі показники.

За час моєї роботи в ДНЗ «Погірцівське ВПУ» на посаді методиста зроблене наступне.

Кожен навчальний рік починається з планування. Були розроблені: форма індивідуального плану роботи членів методичних комісій та форма плану роботи методичних комісій. План методичної роботи училища входить в річний план училища. В наявності план роботи методичного кабінету.

Протягом року адміністрацією, мною проводиться відвідування уроків та позакласних заходів педагогів згідно графіка, який складається завчасно. Також організовується взаємне відвідування уроків педагогами. На засіданнях методичних об’єднань ми аналізуємо виступи педпрацівників на засіданнях педради, Школи молодого педагога, методичних комісій, конференціях, тренінгах, заслуховуємо звіти членів комісій та робимо аналіз роботи.

Методична робота з педагогічними працівниками реалізується через колективні та індивіду­альні форми її організації. Найважливішою індивідуальною формою методичної роботи є самоосвіта педагогів. Щорічно проводиться педагогічний конкурс «Мій кращий урок», де викладачі проводять найкращі відкриті уроки з використанням новітніх технологій. Проводяться виставки кращих методичних розробок, предметні тижні. Це справжнє свято педагогічних та методичних ідей, оскільки під час проведення цих тижнів проходить велика кількість різних заходів: відкриті уроки, позакласні заходи, конкурси, тощо.

20 лютого 2020 р. у ДНЗ «Погірцівське ВПУ» відбулося засідання методичної комісії загальноосвітніх предметів, на якому викладачі презентували свої методичні розробки, ділилися досвідом роботи щодо їх написання. Методична робота спонукає педагога до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними знахідками, допомагає молодим викладачам переймати майстерність у більш досвідчених колег.

Практика впроваджень різноманітних форм методичної роботи показала, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі передовий досвід і досягнення науки, як результат – їх особисті досягнення та високі показники.

План методичної роботи училища складений з врахуванням плану методичної роботи педагогічних працівників та з навчально-методичним центром управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки. Основними напрямками методичної роботи колективу є оновлення змісту професійної освіти з врахуванням змін, що сталися у відповідних галузях та потреб замовників, вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду у навчально – виховному процесі; використання нових педагогічних технологій навчання. Найбільш поширеною колективною формою методичної роботи в училищі є методичні комісіїКерують ними надзвичайно компетентні, досвідчені педпрацівники. Це головні мої помічники в організації та проведенні методичної роботи. Наставництво – один із важливих напрямів роботи МК.

В Державному навчальному закладі «Погірцівське вище професійне училище» постійно працює 7 методичних комісій.

В училищі існує багато можливостей отримати знання: фахова періодика (газети, журнали), Інтернет, семінари, конференції, методичні та педагогічні фестивалі, курси підвищення кваліфікації.

Велика увага приділяється атестації педагогічних працівників. За моєю участю складені перспективні плани підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників. На початку кожного навчального року розробляється графік проведення атестації, у якому розписані заходи та терміни їх проведення. Ці плани та графіки знаходяться в методкабінеті.

Щорічно в училищі організовуються та проводяться предметні тижні та тижні спеціальних технологій. Це – справжнє свято педагогічних та методичних ідей, бо під час проведення цих тижнів проходить велика кількість різних заходів: відкриті уроки теоретичного та практичного навчання, конференції, позакласні заходи, технічні КВК, конкурси, Ярмарок ідей, тощо. під час яких педпрацівники, що атестуються, представляють свої звіти та портфоліо у вигляді електронних презентацій. Була організована робота методичної площадки педпрацівників у рамках Ярмарку ідей, де педпрацівники училища ознайомились з найкращими зразками педагогічного досвіду, нестандартними уроками та іншими формами навчально-виховної роботи.

Сьогодні усе ширше починає використовуватися Інтернет. Кожен педпрацівник може дізнатися через Інтернет про існуючий педагогічний досвід, здійснити за допомогою електронного спілкування зв’язок зі своїми колегами тощо.

Методичний кабінет має свою електронну скриньку (pogirci.osvita@gmail.com).

Практика впровадження різноманітних форм методичної роботи показала, що саме у творчих педагогів, які використовують у своїй роботі досягнення науки і передовий досвід, як результат – їх особисті досягнення та високі показники у теоретичному та професійному навчанні учнів.

Планом методичної роботи на 2017-2018 навчальний рік передбачено систематизувати наявну методичну літературу, створити довідниково-інформаційний фонд методичної літератури, організувати індивідуальну допомогу викладачам та майстрам виробничого навчання в пошуках методичних, дидактичних та інших матеріалів для планування уроків і самоосвіти, продовжити роботу над комплексно-методичним забезпеченням предметів, забезпечити індивідуальний підхід до педпрацівників у виборі тематики методичних розробок та їх написанні, організувати та проводити роботу «Школи молодого педагога». Планом роботи школи передбачено вивчення вимог до сучасного уроку, правил ведення журналів, відвідування уроків викладачів з метою надання практичної допомоги, індивідуальна робота з питань навчально-виробничого процесу. В навчальному закладі розроблено план проведення відкритих уроків.

Методична робота сприяє росту педагогічної майстерності педпрацівників, вдосконаленню організації навчально-виробничого та виховного процесу, підвищення рівня методичного забезпечення уроків.